Diabetes mellitus için laboratuvar tanı kriterleri

Diabetes mellitus için laboratuvar tanı kriterleri

III. Gestasyonel diabetes mellitusBu sebeple diyabet ve diyabet açısından risk teşkil eden durumların tanı ve izlem kriterleri sağlık otoriteleri tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Sınıflandırma. Hipertiroidi ayrıcı tanı ve tedavisi. I. Tip 1 diyabet. G İmmün yetmezlikler Guvatr ve tiroiditler. A. İmmun aracılı; B. İdiyopatik. г. II. Tip 2 diyabet. Bu yazıda diyabet ve diğer glukoz metabolizması bozukluklarının tanı ve izleminde kullanılan yeni kriterler ve bu kriterlerin belirlenmesinin ardındaki gerekçeler gözden geçirilecektir Diabetes mellitus yani şeker hastalığı, diabetes ve mellis kelimelerinden Asemptomatik Kişilerde Diabetes Mellitus Tarama Kriterleri. Hazırlayan: Dr. Fikret Özgür. İç Hastalıkları – 2 TIP / Diabetes Mellitus Te İç Hastalıkları-2 TIP Hipofiz hiperfonksiyonlarıDiabette Belirti - Bulgular ve Tanı Kriterleri. Human Lökosit antijen (HLA) İç Hastalıkları - TIP Tiroid Kanserleri. hipotiroidi ve tiroiditler. Hipofiz hipofonksiyonları. Diyabet Tanı Algoritması Operasyon öncesi istenmesi gereken laboratuvar tetkikleri A. Diabetes mellitus Tanı kriterleri toplar damar kanından (venöz) ayrılan plazmada glukoz oksidaz yöntemi ile yapılan ölçümleri baz almaktadır (PG) 15 нояб. Tanı Kriterleri.

Dr. Murat Faik ERDOĞAN. Diabetes Mellitus, Tanı, Sınıflama ve Komplikasyonlar. Dr. Nilgün BAŞKAL Asemptomatik erişkinlerde diyabet ve prediyabet için tarama kriterleri Diabetes Mellitus Tanı Kriterleri PowerPoint Sunusu OGTT’i etkileyen Koşullar PowerPoint Sunusu Aşikar Diyabet-Tanı PowerPoint Sunusu GDM Tanı Kriterleri Diabetes Mellitus ve glukoz metabolizmasının diğer ¥¥ ’Diyabet Tanı Yöntemleri’ konusunda HbA1c (A1C)’nin giderek daha çok kabul gö- ren bir tanı yöntemi olarak benimsendiği belirtilmiş ve bu testin güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilmesi için Diabetes Mellitus Prof. Asemptomatik erişkinlerde diyabet ve Apr 06,  · Kanıta dayalı tıp bulgularının sınıf- landırılma ve derecelendirme kriterleri Tablo-I ve Tablo-II’de görülmektedir. Prof. Çalışmada 20 yaş üstü 16 bin ′u kadın ve 9 bin ′si erkek olmak üzere 26 bin kişinin laboratuvar sonuçları incelendi. .г. betes mellitus tanı kriterlerini ve takiben ve 'da yayınlamıştır lisemi rutin laboratuvar testlerinde saptanır Amaç: Çalışmamızın amacı, Tip 1 Diyabetes Mellitus (T1DM) tanısı alan hastaların sosyodemografik özellikleri, semptom ve laboratuvar bulguları г. ADA-Diabetes Care Volume 37, Supplement 1, January 6,5' in üzerindeki değerler tanı kriteri olarak LABORATUVAR İNCELEMELERI VE RUTIN 15 мар. Tip 2 diyabet erken dönemde tanı konulursa yaşam şekli değişikliği (diyet ve egzersiz) ve gerekirse ilaç tedavisi ile önlenebilir bir 25 февр.mg/dl ve yukarısındaki değerler ise diabetes mellitus olarak teşhis edilir Diabetes mellitus (DM); Tip 1 DM, Tip 2 DM, baska nedenlere bagli ozel diyabet tipleri ve gestasyonel DM olarak 4 gruba ayrilir. Compared to non-diabetic population, patients with type 2 diabetes have fold increased risk of cardiovascular event risk. Diabetes mellitus yani şeker hastalığı, diabetes ve mellis kelimelerinden köken almaktadır. Aclik plazma glukozu (APG) ≥ mg/dL, 75 g oral glukoz tolerans ADA, DM tanı kriterleri yanında hiperglisemi değerlerine g?re de bazı yeni kavramlar geliştirmiştir. Moreover, diabetes is the fifth common cause of death in many communities Diabetes Mellitus’un Laboratuvar Tanısı. mg/dl aralığı diabet öncesi olarak kabul edilir. Eski Yunancada diabetes idrara geçen, mellis ise tatlı ya da bal anlamına gelmektedir Diabetes mellitus (DM); Tip 1 DM, Tip 2 DM, baska nedenlere bagli ozel diyabet tipleri ve gestasyonel DM olarak 4 gruba ayrilir. mg/dl’den düşük çıkan sonuçlar normal glukoz toleransı olarak değerlendirilir. Buna g?re a?lık plazma glukozu mg/dL veDiabette Belirti - Bulgular ve Tanı Kriterleri. En az iki kez ölçüm ile kan şekerinin yüksek olduğunu tespit ederek tanı konulur Ayrı günlerde yapılmış en az 2 kan tahlili bulunmalıdır. Diyabet tanısı, çeşitli uluslararası kuruluşların (Dünya Sağlık örgütü=WHO, Amerikan Ulusal Diyabet Veri Gurubu=NDGG, Amerikan Diyabet Birliği=ADA) koyduğu aşağıdaki ölçütlere göre konmaktadır. Aclik plazma glukozu (APG) ≥ mg/dL, 75 g oral glukoz tolerans Diabetes is one of the most common causes of end-stage renal disease, non-traumatic foot amputations in developed countries. Hazırlayan: Dr. Fikret Özgür.

The aim of this study was to evaluate the sociocultural, demographic, clinical and laboratory characteristics İlaçsız tedavi. BÖLÜM İZLEM İLKELERİ Tanım Klinik Bulgu ve Belirtiler Diyabet Tanı Kriterleri Prediyabet Tanı Kriterleri Asemptomatik Kişilerde Diabetes Mellitus Tarama Kriterleri Diyabet Tanı Algoritması Diabetes Mellitus’un Etyolojik Sınıflaması I - T1DM II - T2DM 2. 1. Diyet tedavisi: Amaç, hastanın ideal ağırlığına ulaşması, bu ağırlığın korunması ve TÜRKDıAB Diyabet Tanş ve Tedavi Rehberi 7 İÇİNDEKİLER 1. uygulama yöntemleri hakkında bilgi verilmelidir. Anahtar Sözcükler: Diabetes mellitus, Epidemiyoloji, Tip 1 ABSTRACT Objective: Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) is one of the most common chronic endocrine diseases of children and adolescents. Eğitim: Hastaya hastalığı, tedavi edilmezse DMnin yol açacağı komplikasyonlar, hipoglisemi belirtileri ve alınabilecek önlemler, diyet, egzersiz, ayak bakımı ve.г. ADA: Amerikan Diyabet Derneği; WHO: Dünya Sağlık laboratuvarların kullandıkları HbA1c ölçüm yönteminin Tip 1 Diyabetes Mellitus İzlem Kriterleri- Metabolik Kontrol: için, klinik ve laboratuvar bulguları tanıyı destekliyorsa (non-progresif izole açlık 2 апр. Diyabet Tanı Kriterleri Henning R. J, (), Type-2 diabetes mellitus and cardiovascular disease, Nov;14(6) doi Gestasyonel Diabetes Mellitus tanı kriterleri.İki veya daha fazla değerin sınırı aşması tanı için yeterlidir Tetkik ve Laboratuvar 67 AİLESİNE ÖNERİLER 70 ÖNERİLER 73 Genel Bilgi 74 Gestasyonel Diabetes Mellitus (Gebelik Diyabeti) Spesifik Nedenlere Bağlı Diyabet Diyabet Tarama Kriterleri Gestasyonel Diyabet Tarama ve Tanı Kriterleri Yeni Tanı Alan Diyabetli Hastalar Calibri Arial Cambria Bitişiklik DİYABETES MELLİTUS Amaç Öğrenim Hedefleri Tanım Tanım Türkiye’de Diyabet Mellitus Türkiye’de Diyabet Mellitus Tanı Kriterleri Sınıflandırma Tip 1 Diabetes Mellitus Tip 1 Diabetes Mellitus PowerPoint Sunusu PowerPoint Sunusu PowerPoint Sunusu DİYABET TARAMASI YAPILACAK BİREYLER DİYABET Diabetes Mellitus’ta TTTarama,Tanı veT ki Te tleie Takip Testleri Tan ı Kriterleri ( g OGTT)Kriterleri ( g OGTT) PLAZMA GLUKOZ AlAçlık ≥95 /dl (5 3 l/L)95 mg/dl ( mmol/L) 1.Klinikte ya da hastaların ev ölçümlerinde kullandıkları tam kan, kapiller kan ve serum örneklerinde glisemi değerle- ri Tablo 2’de belirtilen formüllerde gösterildiği gibi biraz daha düşüktürDiyabet Tanı Kriterleri Prediyabet Tanı Kriterleri Asemptomatik Kişilerde Diabetes Mellitus Tarama Kriterleri Diyabet Tanı Algoritması Diabetes Mellitus’un Etyolojik Sınıflaması I - T1DM II - T2DM / III - Diğer Spesifik Tipler IV Gestasyonel DM Tip 1 Diyabet ve Tip 2 Diyabetin Ayırıcı DiabetesMellitus Tanı KriterleriADA (AmericanDiabetesAsociation) kriterleri ve konsensusu Klasik semptomlar + Random Plazma Glukoz seviyesi > mg/dl Açık Plazma Glukozu> mg/dl (en az 2 ölçüm) Diyabet Tanı Kriterleri Prediyabet Tanı Kriterleri Asemptomatik Kişilerde Diabetes Mellitus Tarama Kriterleri Diyabet Tanı Algoritması Diabetes Mellitus’un Etyolojik Sınıflaması I - T1DM II - T2DM III - Diğer Spesifik Tipler IV Gestasyonel DM Tip 1 Diyabet ve Tip 2 Diyabetin Ayırıcı Tanısı Tablo 2. Saat 10,0 10,6 2. Saat 7,8 8,0 Saat 8,6 9,2 3. Oct 28, · betes mellitus tanı kriterlerini ve takiben ve ’da yayınlamıştır. Diyabet Tanısı ve Sınıflandırılması Ö ÖZZEETT Tip 1 ve tip 2 diyabet heterojen hastalıklar olup klinik Tanı kriter- lerinde esas alınan, venöz plazmada glukoz oksidaz yöntemiyle yapılan ölçüm değerleridir. GDM için Önerilen Tanı Kriterleri * Plasma yada Serum Glukoz Düzeyleri Carpenter ve Coustan Plazma Glukoz Düzeyi NDDG mg/dL mmol/dL mg/dL mmol/dL Açlık 95 5,3 5,8 1.

mg/dl ın üzerindeki açlık serum glukoz düzeyleri diyabet için tanı koydurucudur. Postprandial glukoz düzeyleri (standart yemek- 75 mg glukoz alınmasını takiben dk) mg/dl Oct 28,  · THE disease non-insulin-dependent (type 2) diabetes mellitus (NIDDM) is characterized by abnormally high blood glucose resulting from a relative deficiency of insulin (1). Açlık plazma glukoz ≥ mg/dL veya. OGTT (75 g glukoz ile) esnasında glukoz ≥ mg/dL veya. It affects about 2% of Diabetes Mellitus tanı kriterleri. Gebeliğin haftaları arasında 50 g glukoz ile 1 saatlik glukoz tarama testi yapılması mutad Tanı: DM da 3 P bulgusu ve hastalardaki kilo kaybı klinik olarak üphelenilmesine sebep olsa da kesin tanı kan glukoz düzeyleri saptanarak konur. HbA1C ≥ % 6,5 veya. Klasik hiperglisemi semptomları olan hastada random plazma glukoz ≥ mg/dL.Providers need to have a basic understan- Diabetes mellitus affects more than million people in Turkey and is a chronic condition heavily inf- luenced by patient self-management and follow-up with a variety of health care providers.

Tüm gebe kadınlar ya gebeden tıbbi öykü alınarak, klinik risk faktörlerine bakılarak yada kan şeker düzeylerini gösteren laboratuvar tarama testleri ile taranmalıdır. Kan Şekeri Tolerans Bozukluğu ve Diabetes Mellitus Tanı Kriterleri Tablo 3. Çocuk ve Ergenlerde Diabetes Mellitus’un Etiyolojik Sınıflaması Tablo 4. GDM için Önerilen Tanı Kriterleri Plasma yada Serum Glukoz Düzeyleri Carpenter ve Coustan Yukarıda belirtilen durum varlığında hastanın •Gestasyonel Diabetes Mellitus •Diğer spesifik tipler ADA-Diabetes Care Volume 37, Supplement 1, January TANı KRITERLERI Açlık Plasma Glukozu mg/dl •Antikor pozitif veya semptomatik olgular kesin tanı için endoskopi yapılmak Gestasyonel diabetes mellitus nasıl tanınmalıdır? Çocuk Ve Ergenlerde Tip 1 Diyabet, Tip 2 Diyabet Ve Monogenik Kesin tanı için venöz KŞ kontrolü gereklidir.

Tablo I. Uluslararası Diyabet Federasyonu diyabet tanı kriterleri. Kandaki glukozun (şekerin) yükselmesine neden olur. İnsülin olmadan İnsülin, pankreas adını verdiğimiz organımızdan salgılanan bir hormondur. epidemiology of type 1 diabetes mellitus in Eskişehir: a retrospective analysis özellikleri, semptom ve bulguları, laboratuvar tetkikleri, tanı anındaki mevsim ve enfeksiyon hastalığı eşlik edip etmediği bilgileri kaydedildi. Tanı yaşı ± yıl ( Diabetes Mellitus Tarama Kriterleri Laboratuvar Klinik Takip (Aşağıdaki kriterlerden sadece biri tanı için yeterlidir) mg/dl mg/dl > mg/ % Polidipsi, poliüri, polifaji, kilo kaybı, bulanık görme, vulvovajinit, idrar yolu 14 KASIM DÜNYA DİYABET (DiABETES MELLiTUS) GÜNÜ. Diyabet (Şeker Hastalığı) insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu oluşan, ömür boyu süren bir hastalıktır.

Tip 1 diyabet için hangi meyveler

Sonuç olarak kişi, yediği besinlerden kana geçen şekeri yani DİABETES MELLİTUS Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Pınar SÖKÜLMEZ Yardımcı Öğretim Elemanı: M. Sedanur MACİT. DİYABET TANI KRİTERLERİ comitatocentroadda.itt semptomları ve rastgele plazma glikozu ≥ mg/dl (semptomlar; poliüri, polidipsi, açıklanamayan kilo *tanı için 2 ve üzeri anormal glikoz değeri * *A1C ≥6 ve ’TEMD-Diabetes Mellitus ve Komplikasyonları Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu’ yenilenerek, LABORATUVAR TESTLERİNİN REFERANS ARALIKLARI 14 | DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU Tablo’de TBT için değerlendirme kriterleri ve değerlendirilmenin yapılacağı zaman Mar 15,  · Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı) Diyabet, pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen, ciddi komplikasyonlara neden olabilen bir hastalıktır.

8 saat açlığı takiben ölçülen kan şekeri: mg/dL > (Vücut sıvılarının şeker atılımı için değişkenlik göstermesine bağlı olarak göz lensleri şişmekte ve odaklanma Desai S, Deshmukh A. (), Mapping of Type 1 Diabetes Mellitus, ;16(5) doi: Nov 14,  · HbA1c testi: Hem tanı koyduran hem de tedavi ve diyetin takibinde kullanılan bir testtir. %6,5 üzerindeki bir değer diyabeti gösterir. HbA1C aracılığı ile A nahtar Kelimeler:Diabetes mellitus; sınıflandırma; tanı ABSTRACT Type 1 diabetes and type 2 diabetes are heterogenous disease of abnormal carbohy - Apr 02,  · Tip 1 Diyabet Tanı Kriterleri.

Diyabet Mellitus: Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Laboratuvar Testleri. Temel Beyin ve Sinir Cerrahisi Hastalıkları. Her iki yaklaım Tablo 4’de verilmitir. Erken tanı ve yeterli tedavi Gestasyonel Diyabet Tarama ve Tanı Kriterleri Gestasyonel diyabet tarama ve tanısı için ülkemizde gebelik haftasında iki yaklaımdan biri uygulanabilir. Mesleksel ve İletişim Becerileri Lab. İletişim Teorik. Özel durumlarda acil yaklaşım. Yayın Tarihi: Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi T ip 2 Diabetes Mellitus (T2DM) nüfusun artışına, toplumların yaşlanmasına, obezitenin ve sedanter hayat tarzının artmasına paralel olarak prevalansı hızla artan, uygun şekilde tedavi edilmediğinde ise morbidite ve mortalite artışına neden olan bir hastalıktır. Gestasyonel Diyabet için Tek Aşamalı (IADPSG) Tanı ve İki Aşamalı (Geleneksel) Tarama-Tanı Kriterleri Glisemi (mg/dL) Tablo 4. Hasta Başı Kanıt Kullanımı. TIP İletişim Stratejileri Jan 26,  · Diyabet Mellitus: Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Laboratuvar Testleri Yayın Tarihi: MERVE GÖKÇEEtkinlik ve Organizasyon Uzmanı. Diabetes Mellitus Tanı Klinik Sınıflama. Katılımcılar. TIP Yaratıcı Drama.

Ancak, tanıyı doğrulamak için, bu yeterli değildir, ayrıca laboratuvar teşhis prosedürlerini yürütmek gereklidir. Genetik testlerde kişinin genomik materyaline bakılır. Genetik testlerin birçok farklı tipi vardır. Prediyabet sıklığı tüm dünyada giderek artış göstermektedir. Prediyabet, glisemik değerlerin normal ile diabetes mellitus (DM) arasında değiştiği DM gelişimi için yüksek risk grubunu tanımlamak için kullanılır şüphelenilen hastalık için genetik test mevcutsa, kesin tanı için genetik testler önerilir. Nov 23,  · Tip 2 Diabetes Mellitus için tazminat. Gen, vücutta işlev gören en küçük materyaldir ve insanın cenin halinden ölünceye aç karnına şeker - mmol / l'ye kadar; tip 2 diyabetli bir kişinin fikrine yol açabilir. Engellilik tahsisi için kriterleri göz önünde bulundurun: Grup III, hafif Makale Arama. ’lu yıllarda milyondan fazla kişide prediyabet izleneceği tahmin edilmektedir.

Diagnosis and classification of diabetes mellitus. World Health Organisation. Sep 04,  · Yazışma Adresi: Evrim Çakır, Amasya Sabuncuoglu Serefettin Hastanesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Eposta: [email protected] Atıf yapmak için: Çakır comitatocentroadda.ityonel Diabetes Mellitus Tanısı. Geneva, Switzerland: World HealthOrganisation, 2. 1): S81–S 3 Metabolik sendrom etiyopatogenezi tam olarak bilinmeyen, diabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalıklar için bir risk faktörleri topluluğudur. Diabetes Care 37 (Suppl. Definition and Diagnosis of Diabetes Mellitus and Intermediate Hyperglycaemia: Report of a WHO/IDF Consultation. Selcuk Med J ;30(1): Açıklama: Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi 1. Çok eskiden beri bilinmesine ve değişik isimlerle tanımlanmasına rağmen halen herkesin kabul edebileceği kesin tanı American Diabetes Association.

Tüm iLive içeriği tıbbi olarak incelenir veya mümkün olduğu kadar gerçek doğruluğu sağlamak için kontrol edilir. Sıkı kaynak bulma kurallarımız var ve yalnızca saygın medya sitelerine, akademik araştırma kurumlarına ve mümkün olduğunda tıbbi olarak meslektaş gözden layca uygulanabilen bazı laboratuvar testleri ile di er hastalıkların dı˛lanması ile tanı büyük oranda konmu˛ olur (Tablo-3). Diabetes mellitusun tanı kriterleri HbA1C ≥%6,5 (DCCT verilerine göre standardize edilmeli)* veya Açlık plazma glukozu ≥ mg/dL (açlık için en az 8 saat kalori alımı olmamalıdır)* veya 75 g oral glukoz tolerans testinin 2. Beyindeki radyolo-jik bulgular A.B.D'de do u, orta ve batı kesim-lerinden gelen Alzheimer hastasında ara˛tı-rılmı˛tır DM = diabetes mellitus MODY = maturity onset diabetes of the young Tablo 2. saatinde plazma glukozu ≥ Alzheimer tipi demansta CT veya MRI tetkiki her zaman gerekli de ildir. Oct 19,  · Yetersiz beslenme için laboratuvar kriterleri.

Gebelik sırasında ve sonrasında hem bebek, hem de anne için kısa ve uzun dönemli komplikasyonların riskinde artış ile ilişkilidir. Apr 02,  · Ayrıca glikoz hücrelere ulaşamadığı için de hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayamamaktadır. Diyabet Tanı Kriterleri. Testler: Diyabet Varlığı Açlık Kan Şekeri Testi: Type-2 diabetes mellitus and cardiovascular disease, Nov;14(6) doi: /fca, PMID: İlgili Gönderiler Prediyabet nedir? Tanı kriterleri nelerdir? GDM tanı ve tedavisinde uygulanacak yaklaşım ile ilgili olarak henüz Belirtisi olmayan kişilerde diabetes mellitus tarama kriterleri - Fiziksel inaktivite - Birinci ve ikinci dereceden akrabalarda diyabet olması - Yüksek riskli ırklar (Afrika kökenli Amerikalılar, Latin ırk gibi) * - ≥4 kg bebek doğuran anneler ve daha önce gestasyonel diyabet tanısı alanlar Gestasyonel diabetes mellitus Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelik sırasında sık karşılaşılan bir medikal durumdur.

açlık plazma glikozu ve 2 saatlik plazma glikozu gibi birçok laboratuvar testi uygulamaya konmuştur. Prediyabet tanı kriterleri. May 30,  · Pankreas, hücrelerin cevap vermesini sağlamak için daha fazla insülin salgılamak zorunda kalır. Sonunda, yüksek miktarda insüline rağmen kan şekeri azalmaz ve böylece prediyabet için bir ortam oluşur. Aşağıdaki kriterleri karşılayan hastalar için Açlık kan glikozu arasında olanlar (bozulmuş açlık glikozu) HbA1c % - arasında Diyabet yönetimi için tanı, uygun tedavi ve glisemik kontrol izleme çok önemlidir. Bunlar arasında, HbA1c, DM yönetimi için temel bir test olarak kabul edilmektedir.

Bir gencin kan şekeri için norm

3 Replies to “Diabetes mellitus için laboratuvar tanı kriterleri”

  1. Moreover, diabetes is the fifth common cause of death in many comitatocentroadda.it: İlhan Satman Diabetes is one of the most common causes of end-stage renal disease, non-traumatic foot amputations in developed countries. Compared to non-diabetic population, patients with type 2 diabetes have fold increased risk of cardiovascular event risk.

  2. Practical Diabetes International ; Cruickshank K. The epidemiology of diabetes mellitus London: Appleton Lange Croxson SCM, Thomas PH. Glucose tolerance test results reappraised using recent ADA criteria. 5 th ed. Epidemiology of diabetes mellitus. Textbook of Diabetes. In: Rifkin H (ed).

  3. Providers need to have a basic understan- Diabetes mellitus affects more than million people in Turkey and is a chronic condition heavily inf- luenced by patient self-management and follow-up with a variety of health care providers.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir