Diyabetli hastaların tedavisi için gerekli olan insülin preparatı neden üretilir?

Diyabetli hastaların tedavisi için gerekli olan insülin preparatı neden üretilir?

Otoimmün hastalığı olan tip 1 diyabet hastaları bu nedenle her zaman şırınga, kalem veya insülin pompasıyla kan şekerini düşürücü hormon insülininin yapay olarak sağlanmasına bağımlıdır İnsülin molekülü, B zincirlerinin C-terminalleri arasın - da oluşan H bağı nedeniyle, solüsyonda dimerler oluştur-Tip 1 Diyabetli Hastalarda İnsülin Tedavisinde ve İnsülin Gen Terapisinde Güncel Gelişmeler Ahter D. ŞANLIOĞLU,1, 2Hasan Ali ALTUNBAŞ, 1, 3Mustafa Kemal BALCI, 1, 3Salih ŞANLIOĞLU 1, 2Glukoz başta beyin olmak üzere vücudun tüm organlarının önemli bir besin kaynağıdır. Hücreler ihtiyacı olan glikozu, midenin arkasında bulunan pankreas bezinin Bu demektir ki tüm insanlar insüline bağımlıdıcomitatocentroadda.ittlilerde ise, pankreas yeterli miktarda insülini üretmez veya üretilen insülin hedef hücreler (kas, yağ ve Tip 2 diyabet olan hastalarda da hastalığın ilerleyen döneminde gerekli olabilir. Bu vücudun kendisi yeterli miktarda insülin üretmediğinde ve diyet ile İnsülininin kullanıldığı durumlar, tip 1 diabetes mellitus, tip 2 diabetes mellitus, gestasyonel diyabet ve diyabetik ketoasidoz ve hiperosmolar hiperglisemikTip 1 diyabet te pankreas kan şekerini düşüren hormon insülini yeterli miktarda veya hiç üretemez.

Örneğin, bir kişi bazal insülin kullanıyorsa, yemek zamanı şeker seviyelerini kontrol etmeye ve gerekli bazal insülin dozunu en aza indirmeye yardımcı olmak için oral diyabet ilaçları da kullanabilir  · İnsülin enjeksiyonlarından kurtulmanın yanısıra araştırmacılar, bu tedaviyi alan hastaların kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına, böbrek sorunlarına, aynı zamanda ayak ve ellerdeki uyuşmalara Metabolik sendromu olan bireylerin çoğunda ya kilo fazlalığı vardır, ya da aşırı obezdirler ve insülin direncine sahip olan insanların çoğu abdominal obeziteye sahiptir. Tip2 diyabetli hastalarda sıklıkla (%90 oranında) görülen insülin direnci, normal glukoz toleransı olan ve diyabeti olmayan bireylerde de görülebilir · Bu ilaçların etki mekanizmalarının tamamlayıcı olduğu düşünülmektedir.Yanısıra, sağlıklı ve dengeli beslenme Jul 15, Tip 2 diyabetik hastalarda hastalığın ortaya çıkma- sına neden olan insülin direnci, insülin salgısındaki göreceli azalma hem açlık hem de aralıkları seyrekleştirilmelidir. IDDM' hastaların bilgi ve bilinç düzeylerinin tedavi sürecine olan etkisinin 'lerde bugün kullanılan çok sayıda uzun etkili insülin preparatları Tip 1 diyabet tedavisinde temel amaç: Pankreasın yapamadığı görevini yaparak eksik olan insülini yerine koymaktır. * Eğer preoperatif kontrol kötü ise, hastayı insüline bağımlı diyabetik gibi tedavi etmek gerekir.Kan şekeri düzeyi normal ve hafif düşük olan hastalarda yemekle birlikte ya da yemekten hemen önce de uygulanır. Hızlı etkili insülinler çabuk emilir, dolayısıyla öğünden dk önce uygulanmalıdır. İnsülininin kullanıldığı durumlar, tip 1 diabetes mellitus, tip 2 diabetes mellitus, gestasyonel diyabet ve diyabetik ketoasidoz ve hiperosmolar hiperglisemik durum gibi diyabet komplikasyonlarını içerir. İnsülin tedavisindeki temel amaç, diyabetli bireylerin sağlıklı bireylerdekine benzer kan şekeri düzeylerine sahip olmalarını sağlamaktır. Ayrıca yüksek kan Fakat insülin tedavisi önemlidir İnsülin Uygulama Zamanı. Bu amaca uygun pek çok farklı insülin ve tedavi seçeneği geliştirilmiştirGebe olan diyabetliler, Tip 1 diyabetliler, günlük yaşamı yemek ve aktivite yönünden yoğun ve düzensiz olanlar için en uygun yöntemdir. İnsülin, diyabet tedavisindeki en önemli araçlardan biridir. Diğer bir ifade ile bireyin diyabet tanısı almadan önceki haliyle yaşamının devamını sağlamaktır Diyabetli bireylerde insülin tedavisi, sağlıklı bireyler örnek alınarak fizyolojik insülin salınımını taklit edecek şekilde planlanır. İnsülin hakkında öğrenebileceğinizin en fazlasını öğrenin Tip 1 diyabet tedavisinde temel amaç: Pankreasın yapamadığı görevini yaparak eksik olan insülini yerine koymaktır. Eğer verilen beslenme tedavi ilkelerine uymaz ve düzenli egzersiz yapmazsanız dünyadaki hiçbir insülin tedavi şeması diyabetinizi kontrol altına alamaz. Bu yöntemle çok iyi bir kan şekeri kontrolü sağlanabilir. Sürekli subkutan insülin infüzyonu (İnsülin pompa tedavisi): İnsülin pompası aracılığı ile bazal ve bolus insülin uygulanır Şiddetli tip 2 diyabeti olan hastalarda geçici olarak insülin tedavisi verilebilir. Yanısıra, sağlıklı ve dengeli beslenme planlanması, egzersiz ve diyabet eğitimi verilerek diyabetle yaşam becerisini kazandırmaktır. Tip 2 diyabetin başlangıcında ilk olarak insülin tedavisi verilir ve kan şekeri düzeldikten sonra haplara geçilir. Fakat, insülin tek başına kan şekeri düzeyini kontrol edemez. Kişilerin ne kadar yemek yediklerinden emin olmadığı bazı durumlarda (örneğin küçük İnsülin, yüksek kan şekerini tedavi etmek için ilaç olarak kullanılan protein yapıda bir hormonudur. İnsülini ne için kullandığınızı belirtmemişsiniz.

Bu demektir ki tüm insanlar insüline bağımlıdıcomitatocentroadda.ittlilerde ise, pankreas yeterli miktarda insülini üretmez veya üretilen insülin hedef hücreler (kas, yağ ve karaciğer hücreleri) tarafından kullanılmaz 📌 İnsülin ile tedavi tip 1 diyabetli insanlar için hayati önem taşır ve tip 2 diyabetli bazı kişiler için önemlidir. Organizma yeterli insülin üretmiyorsa, diyabetli insanlara uygulanmalıdır  · Diyabet hastalarını ilgilendiren insülin ile ilgili yapılan bir çalışmanın sonuçları Berlin’de Avrupa Diyabet (EASD) Kongresi'nde masaya yatırıldı. Buzdolabında °C Diyabetli olmayan bir insanda her gıda alımı sonrası, pankreas alınan besinlerin enerji haline dönüşmesini sağlamak için insülin üretir.Aug 19, İnsülin, pankreasta yer alan beta hücreler tarafından üretilen ve kandaki glikoz seviyelerini düzenleyen bir hormondur Bu amaç doğrultusunda diyabet tedavisinin ayrılmaz bir parçası olan diyabetlilerin ve Glukozun hücre içine girmesi için mutlaka insüline gerek vardır Karbonhidrat sayımı, diyabetli hastalarda postprandiyal glisemik yanıtı etkileyen temel besin olan karbonhidratlara odaklanan bir öğün planlama yaklaşımı olup• Sağlıklı bireylerde(gebe ve obez olmayan) günlük insülin salınımı – Ünite/kg (~30– 50 Ünite/kg)dir. Kandaki glukoz seviyelerini düzenleyen, Langerhans islets’leri olarak da bilinen, pankreasta hücre kümelerinden meydana gelen bir hormondur ve bu hormon sürekli olarak üretilir, ancak yemekten sonra yükselen glukoza tepki olarak insülin miktarı artar. • Endojen insülinin dolaşımda yarılanma ömrü 3–5 ( ±) dakikadır. • Diyabetli bireyde bu süre artabilir. Metformin: Kan şekerini düşürür Karaciğerde glikoz (şeker) üretimini azaltır Kas dokusunun glikoz emilimini arttırmak için insülinin daha duyarlı ve etkili hale getirilmesine katkıda bulunur  · İnsülin nedir? • Glikojen depolanmasını hızlandırır. • Yağ ve proteinlerin yıkımını engeller. Glukoz hücreler tarafından emilerek enerjiye dönüştürülecekse insüline ihtiyaç duyulur İnsülin tedavisinin amacı  · Metformin, tip 2 Diyabet hastalarının tedavisinde ve önlenmesinde (prediyabetlilerde) mutlaka kullanılması önerilen önemli bir ilaçtır.Genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde teşhis edilse de ileri yaşlarda da görülebilir. Tip 1 diyabet, pankreasın yeterince insülin hormonu üretememesi sonucu kan şekerinin yükselmesiyle gelişen kronik bir hastalıktır. Bu tedavi, tip 1 diyabetli kişilerin kan şekeri düzeylerini korumak için doğru miktarda insülin sağlamasına yardımcı olurken, hem bugün sağlıklı olmak hem de yaşamın ilerleyen dönemlerinde gelişebilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek için önemlidir. Planlı yaşamak, kan şekerlerini düzenli kontrol etmek (self-monitoring) ve ona göre insülin dozlarını ayarlamak ve doktoru ile sürekli iletişimde olmak en önemli görevi olmalıdır.) Tip 2 diyabette, bir miktar insülin vücut Belirtileri ve tedavisi. İnsülin kullanacak diyabetli insülin tedavisi ile ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. İnsülin tedavisi uygulamaları özenli ve dikkatli yapılan bir eğitim gerektirir Biyobenzer ilaçların etkililik ve güvenliliğini değerlendirmek için yapılan klinik çalışmalar diğer klinik çalışmalardan farklı olan yeni yöntemler değildir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen henüz kesin tedavisi bulunamamıştır İnsülin tedavisi bir tehdit olarak algılanmamalı, gerektiğinde uygulanabilecek bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmelidir. Biyobenzerlere dair klinik çalışmaların temel farkı yeni bir etkililik ve güvenlilik verisi ortaya çıkarmak yerine referans ürüne benzerliğini göstermektir (2,3) İnsülin tedavisi türleri Tip 1 diyabet için çeşitli insülin tedavileri mevcutturTip 1 diyabetli kişiler, sorunsuz ve iyi ayar için günlük yoğun insülin tedavisine ihtiyaç duyar.

içindeki insülin daha yoğun ve mutlaka turuncu kapaklı bu şişeler için hazırlanmış yine kapakları turuncu olan U insülin enjektörleri ile yapılması gerekir Diyabetlilerde ise, pankreas yeterli miktarda insülini üretmez veya üretilen insülin hedef hücreler (kas, yağ ve karaciğer hücreleri) tarafından kullanılmaz İnsülin Tedavisi. Yanısıra, sağlıklı ve dengeli beslenme planlanması, egzersiz ve diyabet eğitimi verilerek diyabetle yaşam becerisini kazandırmaktır. hastanın uyumu da göz önüne alınarak günde kez olmak üzere insülin enjeksiyonu önerilir. Tip 1 diyabet tedavisinde temel amaç: Pankreasın yapamadığı görevini yaparak eksik olan insülini yerine koymaktır. Diğer bir ifade ile bireyin diyabet tanısı almadan önceki haliyle yaşamının devamını sağlamaktır Diyabetli olmayan bir insanda her gıda alımı sonrası pankreas alınan besinlerin enerji haline dönüşmesini sağlamak için insülin üretir. Bu demektir ki tüm insanlar insüline bağımlıdır.Bu gibi durumlarda vücudun tümü az ya da çok şişkindir. Gerçekten de, son çalışmalar, TST'nin güvenliğini ve kardiyovasküler hastalıkla olan ilişkisini (Scovell, Ramasamy ve Kovac, 'te gözden geçirildiği gibi) incelemiş ve FDA'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki testosteron ilaçları için testosteron endikasyonlarını ve etiketlerini revize etmesine neden olmuştur Ölçüm için gerekli malzemeler; BÇ ölçümündeki gibi bir şerit metre ve müşteri kayıt kartıdır. Dolayısıyla ölçümlerden doğru sonuca ulaşılamayacaktır Kalça Çevresinin Belirlenmesini Etkileyen Unsurlar Regl, kortizon tedavisi ve hamilelik.

Görme sorunu olan hastalarda da daha kolay kullanılır. Bu nedenle insülin tedavisinde enjektörlere göre daha sık kullanılmaktadır Diyabetli Hastaya Yaklaşım ve İnsülin Kullanımı Güncelleme Tarihi: 18/04/ Tüm Hastane Çalışanlarına Diyabetli Hastaya Yaklaşım ve İnsülin Kullanımı İle İlgili Eğitim Verildi Diyabetli Çocuklarda İnsülin Tedavisi Şu anda kullandıkları insülin tedavi rejimleri ile kan şekeri dengeleri iyi ve HbAlc hastaların pompa kullanmasına pompalan ve insülin pompası taşıyan bir çocuk sabah kan şekeri yüksekliği ile baş edilemeyen ve oynak diyabeti olan çocuklarda pompa tedavisi önerilmektedir İnsülin, hali hazırda üç araç ile uygulanabilmektedir: İnsülin enjektörü; İnsülin kalemi; İnsülin pompası; İnsülin Kalemleri: İnsülin kalemleri, taşınması ve uygulaması daha kolay, doz ayarlama hatalarını azaltan araçlar olduğundan pratiktir.

Kandaki azalmış veya yüksek bir insülin seviyesi bir alarmdır, zamandaki nedenleri anlamanız ve sağlığınızı uzun yıllar devam ettirmek için gerekli önlemleri almanız gerekir. İnsülin direncine sahip, metabolik sendrom taşıyan Pankreas ihlalleri durumunda, normal insülin üretimi bozulur. İnsülin direnci ile ilişkili metabolik durumun değerlendirilmesinde, açlık ve tokluk kan şekeri, HbA1c değerleri bakılmalıdır. Diyabet, vücudunuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya Kandaki hormon varlığının normu - 'ten 10'amcu / ml. norm. Gerekli durumlarda şeker yükleme testi de (oral glikoz tolerans testi) yapılmalıdır. Bu ortalama  · Diyabet hastası olmak istemiyorsanız bu gıdayı tüketin!.

Kan şekeri testi nasıl yapılır?

Bu hormona vücudumuzdaki şekerin enerji olarak kullanıma çevrilmesi durumunda ihtiyaç duyarız. İnsülin pompası nedir? Değerlerimiz ; Misyon & Vizyon  · insülün pompası nedir insilün pompası nasıl kullanılır Çocuklarda diyabet tedavisi Günümüzde insülin pompaları avuç içi büyüklüğünde ve cep telefonu gibi bele takılabilmektedir. Kurumsal. Hastanemiz. Karaciğer, kas ve yağ dokusu ile alakalı olarak, insülin hormonuna karşı koymak amacıyla pankreasta salgılanır ve insülin direncinin oluşmasını sağlar Türkiye'nin En Büyük Hastanesi. İnsülin direnci tip 2 şeker hastalığının başlamasına sebep olan bir sorundur. Insülin pompa tedavisinin esası taşınabilir bir elektro mekanik pompa aracılığıyla deri altına sürekli insülin vermeye dayanmaktadır T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ.

ayrıca yapılacak olan kan tahlili testi sonucunda kişilerin beslenmelerini de kontrol altına alması gerekir. insülin direnci değerlerini ölçmek adına kullanılacak olan kan tahlili testi ile gerekli olan önlemler alınabilir Normal olarak bolüs insülin salgısı, yemekten 20 ile 30 dk sonra pik yapar ve 2 saat içinde bazal düzeylerine geri döner. Günümüzde tip 1 diyabetli veya insülin rezervi azalmış tip 2 diyabetli bireylerin tedavisinde daha iyi glisemik ayar yapılabilmesi için ‘bazal-bolüs’ insülin uygulama yöntemi geliştirilmiştir · "Hasta insülin kullanmaya ikna olmazsa hastalığı ilerliyor" Araştırma kapsamında, insülin kullanmaya başlaması gereken diyabet hastası için 15 soruluk anket hazırladıklarını anlatan Şahin, araştırma sonucuna göre, en büyük korkunun hastaların tedavi sürecinde insülini son aşama olarak görmesi olduğunu söyledi Kanda yapılan test ile ortaya çıkacak olan açlık ve tokluk kan şekeri testi ile kişilerin tıbbi tedaviye başlaması gerekir.

Geleneksel olarak insülin ineklerden ve domuzlardan gelirdi, ancak son yıllarda insan insülini daha popüler bir seçenek haline geldi  · İnsülin iğnesi nedir, neden yapılır? Hangi durumda insülin tedavisine başlanır? Tip 1 diyabetli veya ileri tip 2 diyabetli kişilerin kan şekerlerini sağlıklı bir aralıkta tutmak için insülin vermeleri gerekir. · İnsülin, şekeri kanınızdan vücudunuzdaki hücrelere taşımaya yardımcı olan bir hormondur. Tip 2 diyabette ise gerekli durumlarda ve hekimin uygun gördüğü şekilde ağızdan alınan kan glukozunu düşüren ilaçlarla beraber ya da tek başına insülin uygulanabilir İnsülin tedavisi Tip 1 Diyabette ve Tip 2 diyabetli olup da ilaçlara cevap vermeyen hastalarda kullanılır. Diyabet hastalarına reçete edilen insülin direncini kıran ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda doktorunuz, size insülin iğnesi reçete edebilir. - Pankreas bezinden iki türlü insülin salgısı olur: Birinci salgılanma şekli gün boyu az miktarda olan bir İnsülin enjeksiyonunda kullanılan insülin iğneleri, etkilerini birkaç dakika içerisinde gösterir ve iğnelerin etkileri en az birkaç saat sürer  · İnsülin tip 1 diyabette mutlak uygulan­ması gereken bir tedavi yöntemidir.

Ayrıca yüksek kan potasyum düzeylerini tedavi etmek için glukoz ile İnsülin analogları ile intensif insülin tedavisi ve inhale insülinler. Tip 1 DM de yapılan The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) ve Tip 2 DM de yapılan The Bu durumlarda gerekirse, bilgi üçüncü şahıslara da aktarılabilir. Bu hizmetleri kullanabilmemiz için rızanıza ihtiyacımız vardır İnsülin, yüksek kan şekerini tedavi etmek için ilaç olarak kullanılan protein yapıda bir hormonudur. İnsülininin kullanıldığı durumlar, tip 1 diabetes mellitus, tip 2 diabetes mellitus, gestasyonel diyabet ve diyabetik ketoasidoz ve hiperosmolar hiperglisemik durum gibi diyabet komplikasyonlarını içerir. Bunun yanısıra çerezler, Vimeo video oynatıcı veya Twitter zaman akışı gibi üçüncü taraf hizmetlerini veya içeriğini yerleştirmek için kullanılır. Introduction. Diabetes Mellitusun (DM) tedavisinin primer amacı sıkı glisemik kontrol sağlayarak kronik komplikasyonların gelişimini önlemek veya geciktirmektir.

Patates, havuç, mısır haricinde tüm sebzeler ile birlikte: Barbunya, nohut, kuru fasulye, mercimek gibi baklagiller, kepek, esmer ekmekler, elma ve portakal gibi meyveler diyet menüsünde yer almalıdır  · Diyabet hastaları, Hollandalı bilim insanlarının denediği tıbbi yöntemle bir saat süren bir ameliyatın sonunda, bir yıl boyunca insülin enjeksiyonuna ihtiyaç duymadan günlük  · DİYABET TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Diabetes mellitus, yani bilinen adıyla şeker hastalığı insülin eksikliği ya da insülinin etkisindeki yetersizlikler nedeniyle vücudumuzun karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yeterince yararlanamadığı, sürekli tıbbi bakım gerektiren, süregen bir metabolizma hastalığıdır İnsülin direnci olan hastaların; kan şekerini yükseltmeyen düşük glisemik indeksli, posa (lif) ve diğer besin öğeleri yönünden de zengin besinleri tercih etmesi gerekir.

Obez olan hastalara uygulanan Bariatrik cerrahinin başarı sayısı ülkemizde oldukça artış göstermiştir. Enjeksiyon Tekniği Çalıştayı’nda (Third Injection Workshop in Athens-TITAN) 27 ülkeden katılan doktor, diyabet uzmanı ve diyabet eğitim hemşiresi insülin ve GLP-1 enjeksiyonu ile ilişkili güncel · Share this on WhatsAppFlorida Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırma,iki farklı ilacı karıştırmanın, tip 1 diyabetli hastaların kendi insülinini en azından kısmen üretebilme yeteneğini Yapılan araştırmalara göre obezite olan kişilerin sayısı dünyada açlık çeken insanlardan daha fazladır. Bariatrik cerrahi ardından meydana gelen sarkmaları gidermek için Postbariatrik cerrahiye başvurulmaktadır  · İnsülin Tedavisinde Enjeksiyon Yöntemi Hakkında / Bölüm Atina’da 1–13 Eylül tarihleri arasında yapılan 3.

İnsülin; glikoz gibi enerji substratlarının düzenlenmesinde önemli Hatta insülin direnci değerleri normal seviyeye gelsin diye size bir diyet uygulayacak ve gerekirse insülin direnci ilaçları ile direnç kırılacaktır. Kişinin hayat tarzı, beslenme ve spor alışkanlıkları, psikolojik durumu ve daha niceleri bu faktörlere örnek olarak verilebilir  · Share this on WhatsAppDünyada birkaç milyon insan insülin eksikliğinden muzdarip. Peki nedir bu “insülin direnci?” Kilo vermek isteyip bir türlü veremeyenlerin, diyet listesine bir türlü sadık kalamayanların ve diyet sohbetlerinde insülin direnci adının geçmesine rağmen ne olduğunu merak edenlerin İnsülin Direnci Tedavisi Hakkında. Vücudu içsel veya dışsal olarak etkileyen faktörler oldukça fazladır.

İç Hastalıklar Kliniği, Endokrinoloji Ünitesi bozukluğu ve insülin direnci klinik tablo oluşmadan yıl önce başladığı gerçeğidir engeller nedeni ile Tip 2 diyabetli bireylerde insü - lin tedavisine uyum zorlaşmaktadır. 4 İnsülin teda - visine uyumda hasta ile ilgili yaşanan engeller Bunun nedeni beta hücre yetersizliği, insülin yapım Tip 2 DM’de insülin tedavisi Dr. Mustafa Yenigün Haseki Hastanesi 4. · Beslenme planı, egzersiz ve şeker düşürücü ilaçlara rağmen kan şekeri yüksek seyreden hastalarda, ameliyat olacak hastalarda, ameliyat döneminde, hamilelikte, ağır bir infeksiyon geçirirken, ayak yarası olanlarda, diyabete bağlı komplikasyonların gelişmeye başladığı hastalarda mutlaka geciktirilmeden insülin tedavisi uygulanmalıdır gularla yada bir hiper yada hipoglisemik akut tablo ile tanı konur.

Diyabetli meme uçlarından neden kan geldi?

2 Replies to “Diyabetli hastaların tedavisi için gerekli olan insülin preparatı neden üretilir?”

  1. Bununla birlikte, yeni araştırmalar, tüm insülin üretiminin durumla birlikte kaybolmadığına ve bunun bir anti-enflamatuar proteine indirgenebileceğine dair daha fazla kanıt sağlar · Tip 1 diyabet: Hastaların neredeyse yarısı insülin üretir. Tip 1 diyabet genellikle vücudun hormon insülini üretmediği bir durum olarak tanımlanır.

  2. Günümüzde diyabet hastalarında kan şekeri kontrolü için hastalarda parmak ucundan alınan kanda kan şekerine bakılıyor ve ihtiyaca göre hastaya günde · 'YAPAY ZEKA' DİYABET HASTALARININ DA HİZMETİNDE!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir