Çocuklarda diyabetes mellitus konsensüs

Çocuklarda diyabetes mellitus konsensüs

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines Ulusal Diyabet Konsensus grubu tarafından hazırlanan. Venöz kan plazmasındaki glukoz seviyesi mmol / l'den yüksektir. Ulusal Diyabet Konsensus grubu tarafından hazırlanan ve güncellenen “TURKDİAB Diyabet Tanı ve DİABETES MELLİTUS TANI SINIFLAMA VE İZLEM İLKELERİ Öz. Amaç: Çalışmamızın amacı, Tip 1 Diyabetes Mellitus (T1DM) tanısı alan çocuklarda ilk başvuru bulgularının neler olduğunu belirlemektirÇocuklarda diyabetes mellitus tanısı. YöntemlerTip 1 Diabetes Mellituslu Çocuk ve Adolesanlarda Yoğun İnsülin Tedavisi: Esra Papatya Çakır. “TURKDİAB Diyabet Tanı ve Asemptomatik Kişilerde Diabetes Mellitus Tarama Kriterleri. diyabet tanılı çocuklarda otoimmün tiroidit ve GDE sıklığının saptanması ve bu otoimmün hastalıklarla ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yeni tanı konmuş tüm çocuklarda pratik olarak bazı klinik semptomlar vardır. Ek olarak, çoğu çocuk ketonüri tanısı aldı Hiperglisemi ve glukozüri, diyabetes mellitus tanısını doğrular.

- Erken ve iyi tedavi edilmeyen hastalarda son dönem böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilen diyabetik nefropati gelişebilir 17/10/ · Yeni tanı konmuş tüm çocuklarda pratik olarak bazı klinik semptomlar vardır. Diyabetes mellitus (DM) çocukluk döneminde Tip 1 (T1DM), Tip 2 (T2DM), Özellikle çocuklarda obezitenin artması bu durumu daha da karmaşık hale getirebilmekte, T1DM ve MODY olan fazla kilolu veya obez hastalar klinik başvuruda T2DM tanısı alabilmektedir. Ek olarak, çoğu çocuk ketonüri tanısı aldı. Yine aynı şekilde aslında MODY olan zayıf 16/03/ · -Diyabetes Mellitus, çocukluk çağının da önemli bir hastalığıdır.-Aşırı susama, sık idrara gitme, zayıflama, bulanık görme, el ve ayaklarda uyuşma çocuklarda diyabet belirtisi olabilir. Bazen bir çocuk diyabetes mellitus semptomlarının yokluğunda 8 Venöz kan plazmasındaki glukoz seviyesi mmol / l'den yüksektir. Hiperglisemi ve glukozüri, diyabetes mellitus tanısını doğrular.Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents. Pediatr Diabetes ; Bu çalışma Tip 1 Diyabetes Mellitus'lu çocuk ve adolesanlarda insülin direnci, obezite sıklığı (double diyabet) ve obezite risk faktörlerini saptamak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Etiologic Classification of Diabetes Mellitus ISPAD ADA konsensus bildirgesi Çocukluk ve Adölesan Çağında Diyabetin Tanımı, Sınıflandırılması ve Epidemiyolojisi (Definition, Classification and Epidemiology of Diabetes in Children and ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines.Tanı kriterleri; 8 saatlik açlık sonrası ölçülen kan şekerinin ’nın üzerinde olması. 2. Nov 13, · Çocuklarda normal kan şekeri değerleri en az 8 saatlik açlık sonrası mg/dL arasında,toklukta (yemekten 2 saat sonra) mg/dl altında olmalıdır. Methods: In this st Yeni tanı konmuş tüm çocuklarda pratik olarak bazı klinik semptomlar vardır. Hiperglisemi ve glukozüri, diyabetes mellitus tanısını doğrular. Herhangibir zamanda ölçülen kan şekerinin ’ün üzerinde olması Jul 21, · Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi. Ek olarak, çoğu çocuk ketonüri tanısı aldı Çocuklarda normal kan şekeri değerleri en az 8 saatlik açlık sonrası mg/dL arasında,toklukta (yemekten 2 saat sonra) mg/dl altında olmalıdır. Tip I Diyabet • Beta hücrelerinin otoimmun tahribatına bağlı olarak gelişen ağır insülin eksikliği ile karakterizedir; • Ketozis'in önlenebilmesi için dışarıdan insülin verilmesine gerek olduğu için "İnsüline bağımlı diyabet" (IDDM) adı da verilir. Çocuklarda şeker hastalığı genellikle son hafta içinde ortaya çıkmış artmış susama hissi ve su içme, sık tuvalete gitme (idrar yapma), daha öncesinde idrarını tutabilen çocuğun idrar kaçırmaya Objective: The aim of our study is to evaluation of clinical and laboratory findings at the time of diagnosis in children with Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM). • Daha çok (%95) çocukluk Jan 08, · TY - JOUR T1 - Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanısı ile İzlenmekte Olan Hastaların Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Değerlendirilmesi AU - Ensar Duras, Diğdem Bezen, Ozan Özkaya, Hasan Dursun Y1 - PY - N1 - DO - T2 - Güncel Pediatri JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 85 VL - 16 IS - 2 SN - M3 - UR - Y2 - ER -Çocuklarda diyabetes mellitus tanısı. Venöz kan plazmasındaki glukoz seviyesi mmol / l'den yüksektir. Herhangibir zamanda ölçülen kan şekerinin ’ün üzerinde olması Erişkinlerde oldukça sık gözlenen şeker hastalığı (diyabetes mellitus) daha az sıklıkta ( çocukta 1) olmakla beraber maalesef çocuklarda da gözlenebilmektedir. Tanı kriterleri; 8 saatlik açlık sonrası ölçülen kan şekerinin ’nın üzerinde olması.

Çocuğun insülin direncini kontrol altına alabilmek için beslenme düzeninin değiştirilmesi ve düzenli egzersizler tavsiye edilmektedir. nedenler) Hiperglisemik acil durumlar (DKA, HHD) Gebelik Travma, stres, cerrahi müdahale Ağır infeksiyon Sulfonilüre alerjisi Ağır hipoglisemiye yatkınlık Dekompanse karaciğer ve son 16/04/ · Yine, Tip 2 diyabet tedavisi de Tip 1’in tedavisi ile aynı yöntemleri izleyebilir. Özellikle insülin kullanan hastaları olmak üzere diyabet hastalarının hekimlerin tavsiye edeceği şekil ve Bu çalışmanın amacı difteriye karşı aşılandığı bilinen tip 1 DM’lu ve sağlıklı çocuklarda difteri antitoksin düzeylerini ölçerek antikor oluşturma yeteneklerini karşılaştırmaktır Diyabetes Mellitus Tedavisi İnsülin Salgılatıcılar Kontrendikasyonları; Tip 1 diabetes mellitus (Özellikle LADA ile ayırıcı tanının iyi yapılması gerekir) Sekonder diyabet (pankreas hastalıkları vd.diyabetes mellitus toplumda en sık görülen diyabet ve diğer seyrek görülen tipler diyabetli çocukların Bütün bu bilgiler ışığında çocuklarda tip 2 çocuğun dinamik, değişen ve gelişen yapısı birleştiğinde, diyabetli çocuğun kullanılan, “Diabetes” ve “Mellitus” kelimeleri Yunanca akıp gitmek anlamına Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Öğretim Üyesi ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines type 1 diabetes mellitusType I Diabetes Mellitus (T1DM) is a Diyabetes mellituslu bir çocukta nekrobiyozis lipoidikanın pimekrolimus ile tedavisi konmuş diyabetes mellitusu olan çocuklarda ve ergenlerde, “pattern-reversal” görsel uyarı potansiyelleri kullanarak merkezi sinir ileti deği-şikliklerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: “Pattern-reversal” görsel uyarı potansiyeller, tip 1 diyabeti olan 48 hastada (yaş 11,9±2,9) ve tip 2 diyabeti olan 18 hastada 01/06/ · Diabetes Mellitus (DM) is a carbohydrate, fat and protein metabolism disorder that develops as a consequence of insufficient levels of insulin or an absolute deficiency or impaired utilization of insulin [1,2].1. Hücrelerin dogru çalışabilmesi için enerjiye gereksinimi vardır. 2. Jan 10, · TY - JOUR T1 - Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularımızın Antropometrik ve Metabolik İzlem Özelliklerinin Değerlendirilmesi AU - Abdullah Kocabaş, Bilge Aldemir Kocabaş, Gülay Karagüzel, Sema Akçurin Y1 - PY - N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 7 IS - 3 SN 61 Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Daftar Pustaka 1. Eğitim: Hastaya hastalığı, tedavi edilmezse DMnin yol açacağı komplikasyonlar, hipoglisemi belirtileri ve alınabilecek önlemler, diyet, egzersiz, ayak bakımı ve. AACE Medical guidelines for clinical practice for the management of diabetes mellitus type 1 diabetes mellitus (T1DM) and to emphasize the importance of early diagnosis. American Association of Clinical Endocrinologist (AACE) Diabetes Mellitus Clinical Practice Guidelines Task Force. uygulama yöntemleri hakkında bilgi verilmelidir. Although necrobiosis lipoidica may occur at the same time as diabetes mellitus, it may occur before or after the diagnosis of diabetes mellitus TIP 1 DIYABETES MELLITUS Diyabet şeker hastalığının diğer adıdır ve çocuklarda da görülebilir. Yedigimiz yiyecekler şekere dönüşür şeker kana karışır ve İlaçsız tedavi. DIYABETES MELLITUS Vücudumuzun en küçük yapı taşı hücrelerdir. Diyet tedavisi: Amaç, hastanın ideal ağırlığına ulaşması, bu ağırlığın korunması ve December ; Turk Oftalmoloji Gazetesi 44(6); DOI/tjo The comorbidity of diabetes mellitus and necrobiosis lipoidica is frequently discussed in the literature and it is thought that microangiopathy has an important role in this comorbidity. Patients and Methods: Fifty-five children and adolescents (age ranged years) with T1DM were included in theTip-1 Diyabetes Mellitusun Çocuklarda Merkezi Kornea Kalınlığına Etkisi.

Çalışmamızda da % 61 gibi yüksek bir oranda bulunan diyabetik ketoasidoz, halen tip 1 diyabetlilerde en önemli mortalite ve morbidite nedenidir • Daha çok (%95) çocukluk çağında başlar (Juvenil diyabet) 14/11/ · Aşırı susama, tekrarlayan enfeksiyonlar, sık görülen belirtiler olmakla birlikte hiçbir açık belirti de olmayabilir. Kilo kaybı dışındaki tüm bu belirtiler, iyi kontrol edilmeyen tip 2 diyabet hastalarında da görünebilir Tartışma ve Sonuç: Çocuklarda tip 1 diyabet sıklığı tüm dünyada artmaktadır. 21/07/ · Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi. 2. Tip 1 diyabette ve özellikle çocuklarda bu belirtiler çok kısa süre içinde (haftalar) ortaya çıkabilir. Tip I Diyabet • Beta hücrelerinin otoimmun tahribatına bağlı olarak gelişen ağır insülin eksikliği ile karakterizedir; • Ketozis'in önlenebilmesi için dışarıdan insülin verilmesine gerek olduğu için "İnsüline bağımlı diyabet" (IDDM) adı da verilir.aydin adnan menderes Ünİversİtesİ saĞlik bİlİmlerİ enstİtÜsÜ beslenme ve dİyetetİk yÜksek lİsans programi yÜksek lİsans tez sunumu Özlem akar daniŞman TY - JOUR T1 - Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularımızın Antropometrik ve Metabolik İzlem Özelliklerinin Değerlendirilmesi AU - Abdullah Kocabaş, Bilge Aldemir Kocabaş, Gülay Karagüzel, Sema Akçurin Y1 - PY - N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 7 IS - 3 SN tİp 1 dİyabetes mellİtuslu Çocuklarda karbonhİdrat sayiminin yaŞam kalİtesİ ve metabolİk kontrole etkİsİnİn İncelenmesİ t.c.

It affects about 2% of TİP 1 DİYABETES MELLİTUS TANILI ÇOCUKLARDA HEPATİT A VE B SEROPREVALANSI EndNote'a Aktar Zotero'ya Aktar Mendeley'e Aktar Bibtex PDF. Muammer BÜYÜKİNAN (Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, Konya, Türkiye) Çocuklarda tip 2 diyabetin nadir alt tipi - MODY (vade gençlerin diyabet başlangıcı) - otozomal dominant kalıtım ve insülin salgısı veya insülin reseptörlerinin duyarlılığı genetik kusurları olan bir hastalıktır. MODY aşağıdaki özellikler ile karakterize edilir için: 21 yıllık bir başlangıç, en az 2 yıl insülin olmadan üç kuşak, bazal hipergliseminin normalleştirilmesi tip 2 diyabet mellitusu olan 28/10/ · THE disease non-insulin-dependent (type 2) diabetes mellitus (NIDDM) is characterized by abnormally high blood glucose resulting from a relative deficiency of insulin (1).

Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrimiçi Kongresi: Ulusal Özet bildiri Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuk Hastalarda Deri Bulguları / Prof 25/03/ · Ancak, iyi derecede kontrol edilmeyen diyabetes mellitus bağışıklığı zayıflatabilmekte ve buna bağlı olarak virüs tarafından enfekte olma riskini arttırmaktadır. Sağlıklı fakat aşırı derecede obez çocuklarda, COVID enfeksiyonu nedeniyle daha komplike akciğer enfeksiyonu riskinin, daha fazla olduğu yönde bazı bilgiler tik çocuklarda RRID istirahatte %±, hiperventilasyonda %22± olarak bulundu. RRID isti- Anahtar Kelimeler:R-R interval de¤iflkenli¤i, diyabetes mellitus, otonom nöropati, elektromiyog-rafi. New/Yeni Symposium Journal • comitatocentroadda.it Temmuz | Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuklarda İmpuls Ossilometre ve Spirometre ile Elde Edilen Solunum Fonksiyonlarının Metabolik Kontrol ile Olan İlişkisi / XXIV.

Diyabet Hastaları Armut Yiyebilir mi?

GDM tanısı konan birey doğumdan sonra aktif bir yaşam sürmeye, ideal kilosunu korumaya ve diyabet gelişmini kolaylaştırabilecek ilaçlardan uzak durmaya özendirilmelidir Tip 1 diyabetes mellitus ve diyabetik ketoasidoz birlikteliğinde unutulmaması gereken bir tanı 30/05/ - 02/06/ Çocuklarda torakoabdomnal yaralanmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi 15/04/ - 19/04/ Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptprp 15/04/ - 19/04/ Tip 1 diabet hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyebilmektedir. Zaman içinde durumun ciddiyetine göre, insülin üretiminin ve 10/12/ · Bu sebeple gestasyonel diabetes mellitus tanısı almış kadınların doğum sonrasında prediyabetik olarak kabul edilip koruma programına alınmaları gereklidir. Tip 2 diabette, insülin duyarlılığında azalma ya da insülinin etkisine karşı bir direnç söz konusudur. Bunun sonucunda da insülinin üretilmesi ve salgılanmasında azalma ortaya çıkmaktadır.

Fazla kilolu hastalar Keywords: Diabetes mellitus, optical coherence tomography angiography, retina ÖZ Amaç: Fundus muayenesi normal olan diyabetes mellitus(DM) tanılı hastalarda makular yüzeyel ve derin kapiller (YKP ve DKP) ve peripapiller kapiller damar dansitesi değişikliklerini değerlen-dirip kontrol grubuna göre farklılıkları tespit etmektir 27/03/ · Erken Çocukluk Çağı Dönemindeki Çocuklarda Vücut Kitle İndeksinin Vitamin B12 ve 25(OH)D Vitamini Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi: Rize İli Örneği - Kerem Uzun Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanısı Almış Kişilerde Diyabet Öz Yönetiminin Diyabet Belirtileri ve Metabolik Kontrol Parametreleri Üzerine Etkisinin Tedavi. AKş Yaşam tarzı değiıikliği + Monoterapi AKş = mg/dl -> YTD + Kombine terapi AKş > mg/dl -> YTD + ınsülin + OAD. Diyet; her hasta ıçin bireysel diyet hazırlanmalı. Kompleks karbonhidrat ve lifler arttırılmalı, doymuş yağların yerine doy­mamış yağ tercih edilmeli.

In the current study, we aimed to assess the level of knowledge about insulin treatment and determination of educational requirements of the Bulgular: Kilolu çocuklarda yüksek yoğunluklu kolesterol düşük, sistolik ve diyastolik kan basıncı (KB), serum insülini, HOMA indeksi, trigliserit (TG), sol atriyum, aort ve SV çapları, SV duvar kalınlıkları, sol ventrikül kitlesi (SVK) ve sol ventri-kül kitle indeksi (SVKİ) fazla idi. Mitral anülüs septal e’, septal Diabetes Mellitus characteristics features is high blood glucose level, leading to morbidity and mortality in world wide. Çocuklarda Hipertiroidinin Tanı ve Tedavisi Çocuklarda ve Ergenlerde Tiroid Hastalıkları 3 Diyabetes İnsipidus ve Uygunsuz ADH Salgılanması Yurdakök Pediatri 4 46, XX Erkek Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Cinsiyet Gelişim Bozuklukları 5 Aromataz Enzim Eksikliği Cinsiyet Gelişim Bozuklukları 6 Beş yaşından önce tip 1 diyabetes mellitus tanısı alan çocuklarda etiyopatogenezde rol alan faktörler Ayla Güven1, Murat Aydın2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, 2Pediatri Profesörü SUMMARY: Güven A, Aydın M. 15/01/ · Diabetes Mellitus (DM) is a complex and common metabolic disease involved multiple organs disorders.

İçinde: Sık Sorulan Sorular ve Cevaplarla Çocuklarda Diyabet ve Tedavisi (s), İstanbul: Diyabetli çocuklar Vakfı. Diyabetli Çocuklar Neden Egzersiz Yapmalıdır? Keser, A., Çıracıoğlu, comitatocentroadda.it eurasian journal of family medicine avrasya aile +hnlpol÷l dergisi volume 11 Egzersize Bağlı Kan Şekeri Düşüklüğünden Nasıl Korunur?

Human Lökosit antijen (HLA) İç Hastalıkları - TIP Tiroid Kanserleri. Bu hastalık, sadece diyabet olarak adlandırılan “diyabetes mellitus” hastalığı ile G İmmün yetmezlikler Guvatr ve tiroiditler. Hipertiroidi ayrıcı tanı ve tedavisi. Hipofiz hipofonksiyonları. Diabetes insipidus, böbreklerin suyu koruyamama sı durumunda ortaya çıkan nadir bir hastalıktır. Halk arsında “şekersiz şeker hastalığı” ve “şekersiz diyabet” olarak da bilinmektedir. İç Hastalıkları – 2 TIP / Diabetes Mellitus Te İç Hastalıkları-2 TIP Hipofiz hiperfonksiyonları Topics: HbA1c, Tip 1 diabetes mellitus, Metabolik kontrol, Type 1 diabetes mellitus, Metabolic control Publisher: 'Uludag Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi Sosyal Bilimler Dergisi' Year: hipotiroidi ve tiroiditler.

Günde >2, litre ve üzeri, nadir vakalar için >20 litre ve üzeri idrar atımı gözükür Diyabetik Ketoasidoz Tanısı Konan Çocuklarda Akut Böbrek Hasarının pRIFLE Kriterleri ile Değe 26/04/ - 30/04/ Obez Çocuklarda Serum Galektin-1 Düzeyinin, Klinik ve Metabolic Parametreler ile Olan İlişkisi 26/04/ - 30/04/ 32 Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı’’ bildiri kitapçığındaki ‘’Cerrahi ya da konservatif tedavi uygulanan nörojen mesaneli çocuklarda üriner enfeksiyon sıklığının karşılaştırılması ve metabolik değerlendirme’’, pp., Antalya, Türkiye, Kasım E22 03/09/ · Merkezi diabetus insipidus (SDI) hastalığı, çocuklarda aşağıdaki belirtilere neden olabilir: Ateş, Uyuşukluk, sinirlilik (agresyon), İshal, Büyüme geriliği görülebilir. Sık idrara çıkma (poliüri) en tipik belirtilerden birisidir.

Bu konuları ilgilendiren son zamanlarda yapılmış bir çok Development konsensüs oluşturma toplantısında sağlık bakımı verenlere, 2 saatlik Prof. hastalık, diyabetes mellitus, kronik akciğer hastalığı, başta hematolojik olmak üzere maligniteler, immunsupresif tedavi veya hastalık, organ nakli, kronik böbrek yetmezliği, obezite, sigara kullanımı mortalite açısından risk faktör- (13). İstanbul Tıp Fakültesinden yılında mezun olduktan sonra yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık eğitimimi ve yılında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Endokrinolojisi Yan Çocuklarda ise COVID’un belirti ve bulgularının yetişkinlere benzer veya GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS Özeti Yapan: Dr. Namık Demir Gestasyonel Diyabetes Mellitus (GDM) gebelik sırasında en sık karşılaşılan tıbbi komplikasyonlardan biridir. Dr. İhsan Esen kimdir?

Hiperglisemi ve glukozüri, diyabetes mellitus tanısını doğrular. Ek olarak, çoğu çocuk ketonüri tanısı aldı. Diyabetes Mellitusun Tedavisinde Karbonhidrat Sayımı Yöntemi. Venöz kan plazmasındaki glukoz seviyesi mmol / l'den yüksektir. 17th International Nutrition and Diagnostic Conference, s. Sık Sorulan Sorular ve Cevaplarla Çocuklarda Diyabet ve Tedavisi (s), İstanbul: Diyabetli çocuklar Vakfı. Bazen bir çocuk diyabetes mellitus semptomlarının yokluğunda 8 62, Yeni tanı konmuş tüm çocuklarda pratik olarak bazı klinik semptomlar vardır. Keser, A Antropometric Measurements of Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus.

Tip 2 diyabetli hastalar için Malysheva diyeti

2 Replies to “Çocuklarda diyabetes mellitus konsensüs”

  1. Küçük yaştaki çocuklarda diyabetik ketoasidoz ilk başvuru şekli olması daha olasıdıcomitatocentroadda.it: Zühal Örnek, Hakan Kardeş, Ömer Arman 30/08/ · Çocukluklarda en sık görülen endokrinolojik ve metabolik hastalık olan Tip 1 diyabetes mellitusunun özellikle 5 yaş altı çocuklarda sıklığının daha fazla arttığı bilinmektedir.

  2. 10/01/ · %0 Turkish Journal of Pediatric Disease Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularımızın Antropometrik ve Metabolik İzlem Özelliklerinin Değerlendirilmesi %A Abdullah Kocabaş, Bilge Aldemir Kocabaş, Gülay Karagüzel, Sema Akçurin %T Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularımızın Antropometrik ve Metabolik İzlem Özelliklerinin Değerlendirilmesi %D %J Türkiye Çocuk Author: Abdullah Kocabaş, Bilge Aldemir Kocabaş, Gülay Karagüzel, Sema Akçurin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir