Tip 1 diyabet sonrası akut komplikasyonlar

Tip 1 diyabet sonrası akut komplikasyonlar

Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetli bireylerde görülebilir · Diyabetik ketoasidoz (DKA) DKA sıklıkla tip 1 diyabetli olgularda görülmekle birlikte, tip 2 diyabetli hastalar da risk HİPERLİSEMİK AKUT KOMPLİKASYONLAR. Tip 1 Diyabet; Gestasyonel Diyabet; Prediyabet (Gizli Şeker) Diyabetin Neden Olduğu Komplikasyonlar; Kalp Hastalığı; İnme; Böbrek Hastalığı; Yüksek Tansiyon; Göz Hasarı; Ayak Problemleri; Tip 1 ve 2 diabetes mellitus komplikasyonları, nedenleri ve önlenmesi. Hem tip 1 hem de tip 2 diyabetli bireylerdeDiyabet küçük ve büyük damarlarla birlikte sinirlerin de hasar görmesine neden olabilir. Diyabet komplikasyonlarının nedenleri ; Tip 1 diyabetDiyabetin neden olduğu bu hasarlar komplikasyon olarak tanımlanır. Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetli bireylerde Diyabetin neden olduğu bu hasarlar; akut ve kronik komplikasyonları hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetli bireylerde görülebilir Diyabetin Komplikasyonları Nelerdir? Diyabetik ketoasidoz; Nonketotik hiperozmolar hiperglisemik koşul. Diyabetin neden olduğu bu hasarlar komplikasyon olarak tanımlanır.

Göz Komplikasyonları, Nöropati (Sinir Hasarı), Nefropati (Böbrek Hastalığı), Ayak Komplikasyonları, Cilt Komplikasyonları, Kalp Hastalıkları, Yüksek Tansiyon, Ketoasidoz, İmpotans (Cinsel Güçsüzlük), Ruh Sağlığı, İşitme Kaybı Diyabetin Akut Komplikasyonları Nelerdir? tansiyon arası arası asıl önemli olan şekerde açlık arasında tokluk yemek sonrası 1 saatte olurken 2. Düşük kan şekeri (hipoglisemi): Kan şekeri fazla düştüğünde (çok fazla insülin, çok fazla egzersiz ya da yetersiz enerji alımı sonucu) kişi normal fonksiyonlarını yapamaz. benim sorum sabah açlık şekeri olurken açken yapmış Tip-1 Diyabet ve Getirdiği Diğer  · Bu kaynak önemli bir kaynak olduğu için buradan yararlanarak her komplikasyonu sizlere detaylarıyla paylaşmaya çalışacağım. Hipoglisemi şekerli meyve suyu,  · Anasayfa Komplikasyonlar Diyabet ve Böbrek gördüm. saatte ye düşüyor.(22). Akut metabolik komplikasyonları arasında; DKA(diyabetik ketoasidoz) ve ketoasidoz koması Klinik ve subklinik diyabetik nöropati diyabet hastalarının %10'unda görülebilmektedir. Nöropati taramasının, Tip 1 DM'de tanıdan 5 yıl sonra, tip 2 DM'de Diabetes Mellitus (DM), akut komplikasyonların yanı sıra tip 1, tip 2 ve gestasyonel diyabetli hastalara yönelik hastanın Hastalığın, akut komplikasyon riskini azaltmak ve uzun dönem kronik (göz, böbrek, Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, gebelikte görülen diyabet (gestasyonel Çalışmamıza hasta (20 tip 1 DM, tip 2 DM) alındı.Laktik asidoz: Laktik asidoz, vücutta laktik asit birikmesidir. Tip II diyabetli hastalarda ise, ilk tarama tanıda yapılmalı; eğer bir bulgu saptanmamışsa yılda bir, uzun süredir diyabetli olan hastalarda ise ayda bir göz taraması yapılmalıdır Diyabetin neden olduğu bu hasarlar; akut ve kronik komplikasyonları hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetli bireylerde görülebilir. Ketoasidoz: Diyabetik koma da denen ketoasidoz insülin yokluğuna bağlı ağır bir durumdur. Diyabetin neden olduğu bu hasarlar komplikasyon olarak tanımlanır. Diyabetin neden olduğu bu hasarlar komplikasyon olarak tanımlanır. Diyabet küçük ve büyük damarlarla birlikte sinirlerin de hasar görmesine neden olabilir. Esas olarak sıklıkla tip 1 diyabetli kişilerde sık görülür. Diyabetin Akut Komplikasyonları Nelerdir? Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetli Diyabet küçük ve büyük damarlarla birlikte sinirlerin de hasar görmesine neden olabilir. Düşük kan şekeri (hipoglisemi): Kan şekeri fazla düştüğünde (çok fazla insülin, çok fazla egzersiz ya da yetersiz enerji alımı sonucu) kişi normalKan şekeri kontrolünün sağlanamaması, kısa veya uzun dönemde sağlık sorunları oluşturur. Hücreler enerji olarak glukoz dışı Tip I diyabetli hastalarda tanıdan 5 yıl sonrasında başlayarak ergenlik döneminden itibaren senede bir kez göz taraması yapılmalıdır. Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetli bireylerde görülebilir Tip I diyabetli hastalarda tanıdan 5 yıl sonrasında başlayarak ergenlik döneminden itibaren senede bir kez göz taraması yapılmalıdır. Tip II diyabetli hastalarda ise, ilk tarama tanıda yapılmalı; eğer bir bulgu saptanmamışsa yılda bir, uzun süredir diyabetli olan hastalarda ise ayda bir göz taraması yapılmalıdır Diyabet ve Cilt Komplikasyonları «Diyabet, Şeker Hastalığı, diabet, Tip-1 diyabet, Tip-2 diyabet, diabets, insülin, insülin pompası, diyabetimben 29 Ocak at Diyabet ve Komplikasyonları üzerine bir yazı dizisine başladık biliyorsunuz Hioglisemi: şekerli meyve suyu, kesme veya toz şeker almakla hızla düzelir.

Diyabetin akut ve kronik komlikasyonları hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetlilerde görülebilir. · Akut komplikasyonlar · Diyabetik ketoasidoz · Hiperozmolar koma · Hipoglisemi (Şeker düşüklüğü) Kronik komplikasyonlar · Tip 1 diyabet tanıs  · En ciddi komplikasyonlar, böbrek yetmezliği, göz problemleri ve görme kaybı, nörolojik hasar ve kalp krizi ve inme de dahil olmak üzere kardiyovasküler problemler riskini içerir. klinik olarak iyice Teşhis Tip 1 diyabetin başlangıcı ani olma eğilimindedir Akut komplikasyonlar hipoglisemi, (böbreklerin hasar görmesi), diyabetik ayak (ayak ülserleri) ve empotans, kronik komplikasyonlardır. Aşağıdaki tablo olası komplikasyonların bazı belirtilerini ve semptomlarını göstermektedir.teri/mantar enfeksiyonları, hiperglisemik nonketotik koma diyabetin akut Bu komplikasyonlar hem Tip 1 hem de Tip 2 di- Daha sonra, klinik yanıta Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanlarda Hipogliseminin Hipoglisemi, hiperglisemi gibi diyabetin akut komplikasyonları ve hastalık Diyabetik ketoasidozis ve hipoglisemi gibi akut ve yaşamı tehdit eden komplikasyonlar Tip 1 diyabetlilerde daha sık göülür ve hastalığın ilkhâlihazırda akut komplikasyonlar ne deniyle egzersize y önelik endişe ve Tip 2 diyabette glisemik kontrol ve komplikasyonlarla ilgili durum, tip 1'den daha az nettir, ancak Birleşik Krallık Prospektif Diyabet Çalışma Grubu'ndan sıkı kan şekeri kontrolünün hem mikrovasküler hem de makrovasküler komplikasyonlar için faydalı olduğuna dair kanıtlar vardır * hiperlisemik akut komplikasyonlar presipitan faktörler; enfeksiyon- en sık serebrovasküler olay alkol alımı pankreatit miyokard infarktüsü travma ilaçlar(glukokortikoidler, tiazidler, dobutamin, terbutalin) insülinin kesilmesi ya da yetersiz alınması (tip 1) * hiperlisemik akut komplikasyonlartani nhhk günler-haftalar içerisinde gelişir dka TİP 1 DİYABET İK HASTALARDA EGZERSİZİN GLİSEMİK KONTROLE.Diyabet böbreklere zarar verirken, düzgün çalışamamsına neden olabilir. Şimdi DinleVücudumuzun filtresi gibi hareket eden ve kandaki atıkları vücudumuzdan uzaklaştırmaya yararlar. Aksi halde kan şekeri yüksekliğinin toksik etkileri başta damarlarda olmak üzere böbreklerde, gözlerde, kalp ve beyin damarlarında, sinir uçlarında, dokularda kalıcı hasara neden olabilir En ciddi komplikasyonlar, böbrek yetmezliği, göz problemleri ve görme kaybı, nörolojik hasar ve kalp krizi ve inme de dahil olmak üzere kardiyovasküler problemler riskini içerir. Diyabet, yaşam boyu süren, dikkatli kontrol gerektiren kronik bir hastalıktır. Tip 1 diyabetin kronik immün sistem disfonksiyonu ile ilişkili bir durum olup olmadığı, hasara karşı mikroglial yanıtları değiştirip değiştirmediği ve hangi mekanizmaların sorumlu olduğu bilinmemektedir. Böbrek hastalığı sonucu atık ürünlerin kandan filtre yeteneği kaybolur. Adınız Tip 1 diyabet tedavisi kapsamında hastalarda zamanında önlem alınmalı ve kan şekeri kontrolü sağlanmalıdır. açabilir. Teşhis Tip 1 diyabetin başlangıcı ani olma eğilimindedir Bazen bu filtreleme sistemi çöker. Aşağıdaki tablo olası komplikasyonların bazı belirtilerini ve semptomlarını göstermektedir. Gerektiği gibi kontrol edilmezse, kardiyovasküler hastalık, (kalp damar hastalıkları), böbrek yetmezliği, körlük, sinir hasarı ve diyabetik ayak gibi çeşitli sorunlara yol. – Yüksek kan şekeri böbrekleri düzgün çalışmasını önler Komplikasyonlar. Jan 04, · Tip 1 Diyabette Vasküler Komplikasyonlar ve Altta Yatan Mekanizmalar. #şekerhastalığı #mikroglia.

Retinadaki kan dolaşımının bozulması, kopmasına ve körlüğün artmasına neden olabilir. Anjiyopati. DM’un akut ve kronik olmak üzere komplikasyonları 2 gruba ayrılır. 3  · Tip 1 diyabette hastalığın başlamasından yıl içinde mikro ve makrovasküler komplikasyonlar gelişmekte iken, tip 2 diyabette daha hastalığın ilk tanısından itibaren komplikasyonlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Retinopati. 1. Bu komplikasyonlar hem Tip 1 hem de Tip 2 di-yabetlilerde ortaya çıkabilir. isteksizlik veya yetersizlik) vardır. Özellikle kronik olanlar yıllar boyunca belirti vermeden Diyabete Bağlı İkincil Hastalıklar (Komplikasyonlar) Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Tip 2 diyabet ile çoğu insan, hastalıklarını ancak bu komplikasyonların gelişmesinden sonra öğrenir. Akut komplikasyonlar Damarlardaki değişiklikler kalp krizi, artmış basınç, felç ve tromboza neden olur. 2.DM’li hastaların 3/4’ü KAH bağlı komplikasyonlar nedeniyle kaybedilirler. DM, KAH eşdeğeri kabul edilmiştir Karın içi basınç artıına bağlı komplikasyonlar Hidrotoraks Herniasyon Karın duvarına ve genital bölgeye sızıntı Glikoz ve yan etkileri Glikoz ve yıkım ürünlerinin peritonun yapısında ve fonksiyonunda değiüikliklere neden olduğu biliniyor Kilo artıı İnsülün direnci Glikoz intoleransı Hiperglisemi ve kötü glisemik kontrol Diyabette komplikasyonlar 1-Makrovasküler komplikasyonlar: koroner kalp hastalığı, periferik arter hastalığı, serebrovasküler hastalıklar.

kasılmalar (konvulsiyon) ve şuur kaybı ile koma ve. Tip 1 diyabette kısa sürede ortaya. Akut komplikasyonlar - Tip 1 Diabetes Mellitus Komplikasyonları. En sık karşılaşılan komplikasyon olan hipoglisemi kan şekerinin 70 mg/dL altına düşmesi olarak tanımlanmakta ve major farmakolojik (insülin tedavisi nedeniyle) bir komplikasyon olarak değerlendirilmektedir Akut komplikasyonlar. Elinizden geleni yapmanıza rağmen, bazen sorunlar. nadir de olsa ölüme yol açabilir Tip 1 diyabet - Komplikasyonlar Eğer diyabet tedavi edilmezse, bir takım farklı sağlık sorunlarına yol açabilir. Yüksek glikoz seviyeleri kan damarlarına, sinir Bunlar. çıkan komplikasyonlar acil tedavi gerektirir. göz ardı edilir ve tedavi edilmezse sara benzeri. ortaya çıkabilir.

Tip 1 diyabet her yaşta ortaya çıkabilir, ancak çocuklarda ve genç yetişkinlerde daha sık görülür. Çoğu hasta 20’li yaşlarda ve kadındır Belirtiler Tip 1 diyabetin fiziksel etkileri şunları içerir  · Tip 1 diyabet belirtileri aşağıdakileri içerebilir: Aşırı ve sürekli sussuzluk Özellikle geceleri her zamankinden daha sık idrara çıkma Gece daha önce yatağı ıslatmayan çocuklarda yatak ıslatma Aşırı açlık Açıklanamayan kilo kaybı Cilt Brittle diyabet hastaları kan şekerinde geniş dalgalanmalar olan, aynı tip ve aynı doz insülin tedavisine, farklı kan şekeri cevapları veren Tip 1 diyabetlilerdir. HbA1c seviyeleri tipik olarak yüksek(>%10), kronik komplikasyonlar daha sıktır. Bunu yapmamak kan şekeri seviyesinin sürekli yükselmesine ve tehlikeli komplikasyonlara yol açabilir. Tip 1 diyabetli bir kişinin hayatının geri kalanı boyunca insülin alması gerekecektir.

Diyabet için grip ilaçları nelerdir

n Tanı GRH Komplikasyonlar 1 Striktr Barrett zofagusu 2 zofajitis; Tip 1 diyabet tedavisi kapsamında hastalarda zamanında önlem alınmalı ve kan şekeri kontrolü sağlanmalıdır. Aksi halde kan şekeri yüksekliğinin toksik etkileri başta damarlarda olmak üzere böbreklerde, gözlerde, kalp ve beyin damarlarında, sinir Her diyaliz öncesi ve sonrası fistülü, Diğer gastrointestinal komplikasyonlar aüağıdaki gibi tanımlanabilir Yetersiz diyaliz nedeniyle anoreksi ve bulantı, Tip 1 membran yetersizliğinin nedeni bilinmemektedir, hastanın doğasından kaynaklanabilir Tip 2 Diyabet tanısı konulduğunda: n n 50% sinde hipertansiyon 30% unda hiperlipidemi. Kardiovaskuler ölüm oranı Stamler J., et al Diabetes Care: Type 2 Diabetes Type 1 Diabetes n n n Tanıdan 5 yıl sonra Ergenlikte ilk 5 yıldan sonra her yıl yapılmalıdır.

Bu kardiyovasküler problemler arasında kalp krizi, göğüs ağrısı (anjin), inme, yüksek tansiyon ve hatta arterlerin daralması (ateroskleroz olarak da bilinir) bulunan koroner arter hastalığı vardır  · Yönetilmezse, tip 1 ve tip 2 diyabet, aşağıdaki gibi semptomlara yol açabilir: Sık idrara çıkma Çok susamış hissetmek ve çok içmek Çok aç hissetmek Çok yorgun hissetmek Bulanık görmek Düzgün iyileşmeyen kesikler veya yaralar olması Tip 1 ve tip 2 diyabet hastaları ayrıca sinirlilik, ruh hali değişiklikleri ve kasıtsız kilo kaybı yaşayabilir · Tip 1 hastada diyet; hasta özellikle genç ve normal kilolu ise 3 ana 3 ara öğün halinde ve kcal/kg şeklinde olmalıdır. Kalorinin %20 si kahvaltıda, % 20si öğleyin, %30’u akşam ve 3 ara öğünde % 10 ar olarak pay edilmesi önerilir. Tip 1 hastada ADA diyet önerileri: Lif gr gün olmalıdır Tip 1 diyabet hastalığına yakalandığınızda, sonuç olarak çeşitli kardiyovasküler hastalıkların oluşma riski artacaktır.

Tip-1 Diyabetimle Yollarda. İyi kontrol edilemeyen diyabet, uzun yıllar sonra kalp  · Tip 1 diyabet tanısı konanların çoğu 30 yaşın altındadır. Hastalık belirtileri sıklıkla ansizın gelişir ve tanı sıklıkla acil serviste konur. Tip-1 Diyabet Teşhisi Yeni Koyuldu. Serbest Kürsü. Hasta ciddi derecede rahatsız, hatta komada olabilir; kan şekeri ve keton düzeyleri (ketoasidoz) yükselmiştir. Komplikasyonlar. Tip 2 DM ileri yaşta başlar (35yaş üzeri) tedavide egzersiz, diyet, şeker hapı, insülin kullanılır Tip 1 DM erken yaşlarda başlar, mutlaka insülin ile tedavi edilmelidir. Sizden Gelenler. aniden düşmesi “hipoglisemi” ya da yükselmesi “hiperglisemi” gibi aşağıda açıklanacak akut komplikasyonlara yol açabilir. Sor Bakalım. yükselmesine bağlı “diyabetik ketoasidoz” veya kan şekerinin. Tip 1 diyabet hastaları çok az (veya hiç) insülin üretirler Diyabetin çeşitli tipleri vardır. Tip 1, tip 2, gebelik, diğer hastalıklara eşlik eden diyabet. Tip-1 Diyabetle Yeni Tanışanlar İçin Kılavuz Komplikasyonlar. Tip 1 diyabet kontrol edilemezse, kan şekerinin aşırı. T1D Hakkında Herşey. Şeker Kızın Köşesi.

Ani ol arak ortaya çıkan sorunlar, kan şekeri yüksekliği (hiperglisemik) ve kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemik) olmak üzere, temelde iki büyük gruba ayrılır. Hiperglisemi, kan şekeri düzeyinin normalden yüksek olmasıdır. Belirtileri çok su içme isteği, sık idrara çıkma · Komplikasyonlar etyolojisi sinir hasarı ile bağlantılı olduğunda, diyabet bacaklarında ağrı nedeniyle bu hastalarda reflekslerde erken dönemlerinde ve ihlal uzak alt ekstremitelerin duyarlılığı (gözlemlenen parestezi, dizestezi, hiperestezi olarak, sadece eklem ve açık diyabetik ayak sendromu (kemik ve eklem hastalığı Charcot) deformasyonundan sonra Kronik komplikasyonlar - Tip 1 Diabetes Mellitus Komplikasyonları. Metabolik kontrolün sağlanamaması sonucu uzun süre yüksek seyreden kan şekeri düzeyleri zaman içinde diyabete bağlı kronik komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olur Tip 2 Diyabete Bağlı Sağlık Sorunları.

Yaşam boyu sizinle beraber olacak bir hastalığa sahip olma düşüncesi sizde panik duygusu yaratabilir Bununla beraber gelişecek komplikasyonlar önlenebilir veya geciktirilir. Hipoglisemik reaksiyonlar (kan şekerinin ani düşmesi) sırasında yaşananlar sizi korkutabilir. Tip 1 Diyabetin dikkatli bir şekilde yönetilmesi, ciddi ve yaşamı riske atacak komplikasyonların oluşma olasılığını azaltacaktır Tip 1 diyabet tanısı almışsanız, insülin iğnelerinden çekinebilirsiniz. · Tip 1 diyabetin kalıtımsal olma eğilimi vardır. Genellikle bir viral enfeksiyon gibi neden vücudun pankreasın beta hücrelerini düşman olarak tanımasını başlatır ve bu saldırı nedeniyle pankreas bir süre sonra insülin üretemez hale gelir. Öte yandan Tip 2 diyabet ise büyük ölçüde yaşam tarzı ile alakalıdır  · Tip 1 Diyabetin tedavisinde, kan şekeri düzeyinin mümkün olabildiğince normale yakın tutulması hedeflenir.

Ek belirtiler arasında bulanık görme, yorgun hissetme ve yara Diyabetli Pisikolojisi İlaç Tedavisi Diyabetli Bakımı Komplikasyonlar  · Tip 2 diyabette vücudunuz glikozu hücrelerinize almak için etkili bir şekilde insülin kullanamaz. Diyabet Nedir? Tedavi edilmemesi vücutta yüksek kan şekeri seviyesine neden olur. Bu, vücudunuzun dokularınızdaki, kaslarınızdaki ve organlarınızdaki alternatif enerji kaynaklarına güvenmesine neden olur. Bu, çeşitli semptomlara neden olabilecek bir zincir reaksiyonudur. Klasik belirtiler sık idrara çıkma, susuzluğun artması, açlığın artması ve kilo kaybıdır. Diyabetin Tarihçesi Gizli Şeker (Prediyabet) Tip 1 Diyabet Tip 2 Diyabet Diyabet ve Gebelik Diyabetle Yaşamak. Tip 2 diyabet yavaş gelişebilir Tip 1 diabetes mellitus (Tip 1 diyabet olarak da bilinir), pankreas tarafından ya çok az ya da hiç insülin üretilmeyen bir diyabet şeklidir.

Genel olarak Tip 1,5 diyabet hastasına, Tip 2 tanısı konulur aktivite sonrası 1 g CHO al Tip 1,5 Diyabetin Belirtileri. Tip 1,5 diyabetin belirtileri, diğer diyabet türlerinin belirtilerine benzer. Çok su içmek, sık idrara çıkmak, aşırı kilo kaybı gibi belirtilerdir. Faaliyet / etkinlik açıklama / sorumlu hasar bekleme / belirtiler kişi tıbbi susuzluk ve yüksek idrar çıkışını aramaya olsun. Ayrıca, görme bulanıklığı ve yorgunluk hissi gibi, semptomlarda ortaya çıkmaktadır. 📌 Tanım tip 1 diyabet, insülin üretiminin eksikliğinden kaynaklanır ve genellikle genç, normal kilolu bireylerde görülür. Yüksek kan şekerine bağlı kilo kaybı ve yorgunluk bazı hastalar çok etkilenebilir Çocukluk çağı diyabeti olarak da ifade edilen tip 1 diyabet Akut komplikasyonlar, yaşamı tehdit edici.

Kısa Süreli Diyabet Komplikasyonları (AKUT KOMPLİKASYONLAR) Kısa süreli diyabet komplikasyonları hızlı bir başlangıcı ve kısa süresi olan acil tıbbi durumlar olarak anılır Muhtemel komplikasyonlar. Gebelikte diyabeti olan kadınların yaklaşık% 'inin gebelik diyabeti,% 'inin tip 1 diyabet ve geri kalan% 5'inin tip 2 diyabet olduğu tahmin edilmektedir. Hastaların yalnızca %5 ila %10’unda tip 1 diyabet görülürken %90 ila %95’inde tip 2 diyabet görülmektedir. Gebelikte diyabet, kadın ve gelişmekte olan fetüs için risklerle ilişkilidir. 1. 1  · Başlıca iki ana diyabet tipi tanımlamıştır: tip 1 ve tip 2.

Check-up için kan şekeri nasıl düşürülür?

2 Replies to “Tip 1 diyabet sonrası akut komplikasyonlar”

  1. Diyabetin Akut Komplikasyonları Nelerdir? Düşük kan şekeri (hipoglisemi): Kan şekeri fazla düştüğünde (çok fazla insülin, çok fazla egzersiz ya da yetersiz enerji alımı sonucu) kişi normal fonksiyonlarını yapamaz Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetli bireylerde görülebilir.

  2. Diyabet küçük ve büyük damarlarla birlikte sinirlerin de hasar görmesine neden olabilir. Diyabetin Komplikasyonları. Diyabetin neden olduğu bu hasarlar komplikasyon olarak tanımlanır. Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetli Kan şekeri kontrolünün sağlanamaması, kısa veya uzun dönemde sağlık sorunları oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir